ATAXIA LOA - Late Onset Ataxia

   Jest wrodzoną chorobą dziedziczną, charakteryzującą się barkiem koordynacji chodu i równowagi. Choroba pojawia się zwykle między 6 a 12 miesiącem życia, właściciele zaczynają zauważać, że ich pies ma problemy z koordynacją tylnych kończyn i utrzymaniem równowagi.

Rozwój choroby postępuje, a psy mają coraz bardziej nieskoordynowane ruchy i utrudnione balansowanie ciała, które uniemożliwiają poruszanie, a wykonywanie podstawowych czynności życiowych staje się bardzo utrudnione. Niestety jest to choroba nieuleczalna, a psy dotknięte LOA często są usypiane około drugiego roku życia ze względów humanitarnych ponieważ jakość ich życia znacznie się zmniejsza.

W wyniku żmudnych badań w Angielskim laboratorium ANIMAL HEALTH TRUST opracowano test genetyczny w kierunku Late Onset Ataxia dla Parson Russell Terrriera. Od 1 listopada 2012 roku można wykonać test DNA u swojego psa. Choroba jest przekazywana potomstwu przez rodziców, którzy mogą być nosicielami wadliwego genu, bądź osobnikami chorymi. Badanie genetyczne - DNA pozwala wyodrębnić wadliwy gen lub parę genów u konkretnego psa.


Interpretacja wyników badań :

CLEAR - CZYSTY  Te psy mają dwie normalne kopie genu, badany pies posiada prawidłowy gen w układzie homozygotycznym. Pies nie jest obciążony mutacją odpowiedzialną za rozwój LOA.

CARRIER - NOSICIEL   Te psy posiadają jedną kopię genu obciążonego ataxią i jedną normalną kopię genu. Nie zachorują na ataxię, ale przekażą mutację wadliwego genu w 50% swojemu potomstwu. Skojarzenie nosiciela z innym osobnikiem, który również jest nosicielem da 25% zdrowych szczeniąt, 50% nosicieli i 25% chorych, ociążonych ataxią.

AFFECTED   Te psy mają dwie kopie nieprawidłowego genu, mutacji związanej z LOA i z bardzo dużym prawdopodobieństwem rozwinie się u nich choroba (96% psów badanych w programie badań z dwoma kopiami mutacji związanej z LOA były klinicznie zakażone ataxją).Na czerwono zaznaczono skojarzenia, których należy unikać


    Do góry...

 
 

| Copyright © 2003-2015 by Dwie Twarze & agnes | Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie zabronione ! |